REGULAMIN KLUBU FOUR 

Goście Klubu proszeni są o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. 

ZASADY OGÓLNE: 

1. Zakup bilety wstępu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

2. W celu zapewniania Gościom bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, klub Four zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu osobom: 

○ pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

odurzających 

○ zachowującym się agresywnie 

○ poniżej 19 roku życia 

3. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie przystosowanej sali dla palących. 

4. Godzina zamknięcia Klubu ustalana jest przez kierownictwo Klubu, stosownie do okoliczności. 

5. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej. Kolejnym krokiem może być wyproszenie takiej osoby z Klubu. 

6. Pracownik ochrony oraz selekcjoner ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. 

7. O wejściu do Klubu decyduje selekcjoner, który ma prawo odmówienia wstępu każdemu kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom Klubu. Selekcjoner ma prawo odmówić wstępu, bez podania przyczyny. 

8. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart VIP 

9. Osoby przebywające w Klubie dobrowolnie godzą się na przebywanie w strefie o podwyższonym hałasie.

10. Goście Klubu mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników Klubu Four. 

11. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zorganizowanej imprezy. Wówczas przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione bilety. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń. 

12. Wejście na imprezę oznacza zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatora w celach marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony. 

ZASADY DOT. BEZPIECZEŃSTWA 

13. Klub Four prowadzi politykę bezpieczeństwa poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników ochrony oraz monitoring. 

14. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające zagrożenie dla pozostałych Gości Klubu zostaną wyproszone z lokalu. 

15. Osobom wyproszonym z lokalu nie przysługuje prawo zwrotu kosztów biletu wstępu czy zakupu napojów. 

16. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla gości Klubu. 

17. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, o którym mowa w pkt. 16. W przypadku odmowy ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Klubu. 

18. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w klubie będzie maksymalna. 

19. W przypadku złamania prawa, niszczenia mienia lub drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy mają prawo użyć przewidzianych prawem środków zapobiegawczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie. 

20. W sytuacji złamania prawa, pracownicy ochrony mają prawo zatrzymać sprawcę i przekazać w ręce Policji. 

21. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca.

REGULAMIN SZATNI: 

Niniejszy regulamin obowiązuje każdego Gościa Klubu. 

1. Pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni jest obowiązkowe. 2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 5zł. 

3. Zgubienie numerka z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Klubu. Wydanie pozostawionych rzeczy w szatni odbędzie się po opuszczeniu Klubu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym, w godzinach wskazanych przez obsługę klubu. Należy dokładnie opisać pozostawione rzeczy. 

4. Opłata za zgubienie lub zniszczenie numerka do szatni wynosi 30zł. 

5. W sytuacji gdy Gość zgubi numerek, nie ponosimy odpowiedzialności za brak rzeczy na danym wieszaku. 

6. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawioną w szatni gotówkę oraz rzeczy wartościowe (dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itd.) 

7. W przypadku zagubienia kurtki z winy obsługi Klubu, Gościowi przysługuje rekompensata pieniężna w wysokości 150 zł. 

8. Nie ponosimy również odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki, bluzki) pozostawione w rękawach czy kieszeniach. 

9. Rzeczy pozostawione w szatni, które nie zostaną odebrane w dniu imprezy przechowywane są do 2-och tygodni.