Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, korzystania z funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje na temat korzystania z naszej witryny naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej www.fourclub.pl (zwana dalej „polityka prywatności”)   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej Four Music Club (zwanej dalej „Klub”) pod adresem www.fourclub.pl (zwanej dalej „Serwis”) jest PnB Interactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, 31 – 044 Kraków, NIP: 6762544687, REGON: 369425742.   Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 1. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU
W ramach Serwisu, Klub przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu, klientów oraz potencjalnych klientów Four Music Club (zwane dalej „gośćmi”);
 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA W RAMACH SERWISU
Dane gromadzone w ramach Serwisu przetwarzane są w następujących celach:
 1. umożliwienia gościom skontaktowania się z Klubem poprzez Serwis;
 2. umożliwienia gościom zapoznania się z ofertą Klubu.
W zakresie danych osobowych gości, Klub przetwarza wyłącznie takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania procedury odpowiedzi na zapytanie i do czasu cofnięcia zgody przez gościa, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia procedury odpowiedzi na zapytanie. Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie gościa złożone zgodnie z klauzulą o treści jak niżej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Administratora danych osobowych tj. PnB Interactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, 31 – 044 Kraków, NIP: 6762544687, REGON: 369425742 w celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagrody którego organizatorem jest Four Music Club oraz w celu przesłania oferty handlowej w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.  
 1. KTO PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU
W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych. Informacje w zakresie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są pod linkiem www.fourclub.pl/cookies Zachęcamy do zapoznania się z polityką plików cookies.  
 1. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE GOŚCI SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU
Dane osobowe Gości są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.   W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak portal społecznościowy Facebook oraz Instagram (zwane dalej łącznie „podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych udostępnionych przez gości podmiotom zewnętrznym, jak również w ramach dostępnych funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych gości przez te podmioty zewnętrzne.   W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych gości przez podmioty zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.
 1. PRAWA GOŚCI
Gościom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w formie przez nich wybranej.   Gościom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.
 1. ZMIANY I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI
W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych gości w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji kategorii osób, kategorii danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.   Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia Kodeksu Branżowego lub zmian w prawie europejskim, a także z punktu widzenia wdrażanych technologii. *** Niniejsza polityka prywatności podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.   W Serwisie umieszczone są łącza do serwisów internetowych: Facebook oraz Instagram. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych serwisach.  
POLITYKA COOKIES
 1. Niniejszy serwis internetowy działający pod adresem www.fourclub.pl nie zbiera
  w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
  w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym gościa Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym gościa Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – PNB Interactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, 31 – 044 Kraków, NIP: 6762544687, REGON: 369425742,
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie gościa Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. Pliki cookies używane przez strony to First – party cookies. First-party cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku gościa przez obecnie przeglądaną stronę. Gość otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. Operatorzy stron internetowych używają first-party cookies do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania gości.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym gościa. Goście Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Gościa Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Zmiana ustawień plików cookies, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, może zostać dokonana w następujący sposób:
 • Google Chrome
Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:
Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę.
Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.
W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.
Wybrać żądane ustawienia.
W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w  Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.
Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.
 • Mozilla FireFox
Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox)
W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.
W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.
Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
 • Opera
Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
Kliknąć Preferencje,  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie
Wybrać żądane ustawienia.
W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.
Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
 • Microsoft Internet Explorer
Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.
Wybrać zakładkę Prywatność.
Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
lub
Kliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.
W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.
Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
 • Safari
Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
W menu Safari wybrać opcję
Kliknąć ikonę Prywatność.
Zaznaczyć żądane ustawienia.
W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.
 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc”
  w menu przeglądarki internetowej.
Save settings
Cookies settings